Для осіб з порушенням зору

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників


index Перелік установ-партнерів підвищення кваліфікації педагогічних працівників


index План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола на 2020 рік

index План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола на 2021 рік

index План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола на 2022 рік


Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола відбувається у трьох векторах:

  • підвищення кваліфікації працівників за межами закладу;
  • підвищення кваліфікації через внутрішню постійно діючу систему розвитку ключових компетентностей викладачів;
  • розвиток професійної майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників через систему методичних заходів коледжу.

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами закладу реалізується шляхом складання індивідуальних траєкторій (планів) підвищення кваліфікації у самостійно обраних суб’єктів надання таких послуг. Тобто викладач вільний у виборі напрямів та місця проходження підвищення кваліфікації.
Підвищення кваліфікації через внутрішню постійно діючу систему розвитку ключових компетентностей викладачів включає в себе обов’язкові програми неперервного професійного розвитку «Викладання на засадах студентоцентризму», «Цифрова компетентність сучасного викладача». Програми розроблені та орієнтовані на професійні потреби викладачів коледжу.
Розвиток професійної майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників також здійснюється через систему методичних заходів коледжу. До таких заходів належать семінари, семінари-практикуми, конференції, майстер-класи, тренінги, лекторії, коворкінги тощо. Методичні заходи проводяться педагогічними та науково-педагогічними працівниками коледжу або запрошеними тренерами з інших закладів вищої освіти. Основні напрями підвищення кваліфікації та порядок проходження підвищення кваліфікації регламентуються Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.