Оголошення

Події

Нормативні акти

21 Положення про педагогічну раду коледжу 1065
22 Положення про організацію освітнього процесу 765
23 Положення про проведення практики студентів Галицького коледжу імені Вячеслава Чорновола 487
24 Правила внутрішнього розпорядку для студентів Галицького коледжу імені Вячеслава Чорновола 423
25 Положення про державну підсумковуатестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у Галицькому коледжі імені Вячеслава Чорновола 354
26 Положення про порядок призначення і виплати стипендій у Галицькому коледжі імені Вячеслава Чорновола 335
27 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на навчання за кошти бюджету Тернопільської міської ради у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола 492