Оголошення

Події

News image

Студенти відділення економіки та туризму в

Екскурсовод розповіла, що камери музею відкривались у кілька етапів, у зв'язку... Детальніше...

Методичні знахідкиТехнологія проектного навчання в екології

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Захист проектів з екології студентами І-ІІ курсів коледжу відбувався у групах економічного, туристичного і видавничого відділень з 24 листопада по 8 грудня 2011 року. Частину  презентацій підготованих в цей період  пропонуємо переглянути в розділі «Навчальні матеріали».

Застосування технології проектного навчання дозволяє розв'язати завдання формування творчого мислення, забезпечує розвиток ініціативи та самостійності студентів. Вони набувають комунікативних умінь, працюючи в групі, що дозволяє застосувати знання, отримані в процесі навчання, у вирішенні практичних завдань. У викладанні екології метод проектів органічно вписується у навчально-виховний процес.

Проекти розвивають логічне мислення, навики стилістичного оформлення своєї думки, правильного добору слів тощо, адже виконання такого завдання, як підготовка проекту, вимагає від студента обдумування і формулювання основних ідей з предмета.

Викладач за допомогою методу-проектів намагається сформувати зі студентів самостійних дослідників, спроможних трансформувати себе і виробити власну робочу теорію. За вимогами презентації студент, виконуючи роль вчителя, протягом 7-10 хвилин викладає студентській спільноті своє бачення проблеми або її вирішення, розв'язання тощо.

У методі проектів можна виділити кілька етапів:

  • визначення актуальної для студентів проблеми, над якою протягом певного часу, індивідуально або в групі, вони працюватимуть. На цьому етапі формується вміння виявляти проблему;
  • постановка задачі та складання плану роботи розвиває вміння шукати можливі шляхи вирішення обраної проблеми, визначати об'єкти дослідження;
  • виконання проекту відповідно до поставлених завдань навчає висувати гіпотези, ставити експерименти з природними об'єктами, систематизувати та узагальнювати результати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел;
  • підведення підсумків роботи дає можливість розвинути вміння робити аргументовані висновки, обробляти дані експериментальної і дослідної роботи, оформляти результати, розв'язувати пізнавальні і творчі завдання, працювати у співпраці;
  • підготовка захисту роботи. Студенти самостійно готують мультимедійну презентацію проекту, вибудовують систему аргументів та доказів;
  • презентація проекту демонструє результат діяльності, учить донести до громадськості проблему, способи її вирішення, довести правильність і раціональність рішення. На цьому етапі розвивається вміння володіти мистецтвом і культурою комунікації.

Отже, використовуючи мультимедійні засоби, зокрема презентації, інтенсифікується процес навчання, стає більш наочним і динамічним.
Створення презентацій з різних тем пройденого матеріалу та позапрограмних тем як форма самостійної роботи студентів це один з новітніх надзвичайно ефективних методологічних підходів для узагальнення та систематизації отриманих знань. Головною особливістю такої форми навчання є досягнення конкретної практичної мети - наочна демонстрація результату роботи: малюнки, графіки, діаграми, виконані за допомогою комп'ютера. Робота з пошуку, аналізу та компонування інформації, добору ілюстрацій - основна, найважливіша частина процесу підготовки завдання. Основною метою є створення творчої роботи, яка має елементи власного бачення, здогадок і фантазії. Окрім цього, у рамках проектної діяльності студенти працюють над технічним виконанням презентації, використовуючи знання і навички, отримані не тільки на заняттях з екології, але й інформатики.

Коментарі: