Оголошення

News image

До уваги студентів! Змінено реквізити

У зв'язку зі змінами рахунків України з 03.01.2020 р.  Галицький  коледж імені В’ячеслава Чорновола має нові реквізити дл... Детальніше...

Події

5.03050401 - Економіка підприємства

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – молодший спеціаліст з економіки підприємства

Термін навчання (денна форма навчання) на основі:

базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

 

«Економіка підприємства» є однією із найпопулярніших спеціальностей галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей всіх форм власності з метою отримання оптимальних кінцевих результатів.

Навчаючись на спеціальності «Економіка підприємства» студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

 • розробка документації щодо організації та реєстрації підприємства;
 • формування корпоративних виробничих програм на основі результатів вивчення ринку;
 • здійснення управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства;
 • контроль, облік та аналіз використання виробничих ресурсів і виявлення резервів та напрямків підвищення ефективності виробництва;
 • організація логістичної діяльності;
 • пошук шляхів досягнення найвищої ефективності підприємства.
 • Молодший спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти:

 • обґрунтовувати та розраховувати основні економічні показники діяльності підприємства;
 • визначати ефективність та раціональність використання виробничих ресурсів;
 • давати економічну оцінку обраному виду господарювання;
 • складати та розраховувати бізнес-план, фінансовий план, складати річні плани з обсягів витрат та виробництва;
 • проводити комплексний аналіз та давати експертну оцінку діяльності підприємства на основі економічних показників.
 • Молодший спеціаліст  спеціальності «Економіка підприємства» може займати первинні посади:

 • інспектор з організацій інкасації та перевезення цінностей;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • інспектор торговельний;
 • організатор з постачання;
 • організатор із збуту;
 • технік з нормування праці;
 • технік з планування;
 • технік з праці;
 • хронометражист;
 • агент страховий;
 • інспектор з кадрів;
 • організатор з персоналу;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління.
 • Головне завдання спеціальності – підготувати випускників до виконання професійних функцій за наступними видами економічної діяльності:

 • Фінансовий лізинг;
 • Контроль та регулювання портфеля активів;
 • Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (економіка, організація та управління);
 • Дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживача);
 • Консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги підприємствам та установам в плануванні, з
 • організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для управління);
 • Реклама (планування та проведення рекламних кампаній);
 • Оцінювання кредитоспроможності та надійності юридичних та фізичних осіб;
 • Послуги з експертизи;
 • Інші послуги.
 • Молодший спеціаліст з економіки підприємства після закінчення нашого навчального закладу підготовлений професійно до виконання завдань:

 • Комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємств;
 • Аналіз резервів виробництва;
 • Вивчення резервів підвищення продуктивності праці;
 • Підготовка початкових даних для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства;
 • Проведення необхідних розрахунків до розділів планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства;
 • Доведення планових показників до підрозділів підприємства;
 • Виконання техніко-економічних розрахунків для обґрунтування освоєння нової продукції, нової техніки, прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;
 • Розробка техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції;
 • Формування планово-розрахункових цін;
 • Складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства;
 • Розробка проектів цін на продукцію підприємства;
 • Впровадження й вдосконалення ефективних систем господарювання на підприємстві;
 • Вдосконалення планової та облікової документації;
 • Підготовка методичних матеріалів з організації планування на підприємстві;
 • Організація заходів для попередження або зменшення ймовірного пошкодження ;
 • Організація дотримання безпеки та гігієни праці;
 • Організація захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • Проведення розслідування нещасних випадків та аварій;
 • Підготовка періодичної звітності;
 • Контроль за правильністю економічних розрахунків;
 • Контроль за виконанням планових завдань на підприємстві;
 • Молодший спеціаліст з економіки підприємства обов'язково повинен володіти комп'ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

  Випускники спеціальності «Економіка підприємства» мають можливість продовжити навчання у будь-якому ВНЗ, який здійснює підготовку бакалаврів за галуззю знань «Економіка і підприємництво».

   

   

  Події:

   

   

  Коментарі: