Оголошення

News image

Конкурс творчих робіт «Я обираю журналістику»

Циклова комісія дисциплін видавничої справи та редагування розпочинає Конкурс творчих робіт для учнівської та студентської молод... Детальніше...

Події

News image

Програма тижня відділення КВТ

З 24 до 28 лютого у Галицькому коледжі триватиме тиждень відділення комп'ютерних... Детальніше...

"І в коледжі - жнива". Калина - 2002. - 11 липня(№69) 4с.

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

І в коледжі - жнива

 

Коли місто купалося в пахощах квітучої липи, в самому його центрі, у залі академічного драматичного театру зібрався цвіт Галицького коледжу — його цьогорічні випускники. Вперше цей тернопільський вищий державний заклад І—II рівнів акредитації вручав своїм вихованцям дипломи бакалаврів і вже вкотре — молодших спеціалістів та робітників.

Як влучно сказала зі сцени у віталь­ному слові директор коледжу Марія Петрівна Баб'юк, у новоспечених фа­хівців є те, чого не купиш ні за які гроші, — їхня молодість. А ще, зви­чайно, міцні знання, якими зі студента­ми щедро ділилися викладачі підрозді­лів коледжу — економічного, юридич­ного, гуманітарного, технічного та від­ділення комп'ютерних технологій, ліцею.

Понад дві з половиною сотні вихо­ванців коледжу цього річ отримали дип­ломи, майже четверта частина з них — із відзнакою. Багато молодих-юристів, економістів, бухгалтерів-ревізорів, прог­рамістів, кухарів-кондитерів, слюсарів з ремонту автомобілів уже найближ­чим часом знайде себе в обраній професії. Адже, як зазначила дирек­тор коледжу, значна частина випус­кників працевлаштувалася, ще нав­чаючись. Інші ж продовжать навчання [відразу з третього курсу] в Націо­нальному університеті «Києво-Моги­лянська академія», його філіалах — Острозькому університеті та Микола­ївській академії, Львівському, Черні­вецькому університетах, тернопільських технічному університеті та академії на­родного господарства, багатьох інших вузах, з якими коледж уклав угоди.

Найкращі вихованці Галицького коледжу за рекомендацією альма-ма­тер поповнюють ряди студентів Києво-Могилянської академії (на державній формі навчання). Наступного після вру­чення дипломів дня коледж отримав добру звістку • і з Харкова: семеро його цьогорічних випускників уже за­раховані на третій курс тамтешньої національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

— Нашими вихованцями задоволені всюди, — запевнила Марія Петрівна, — і у вузах, і на фірмах, підприємс­твах, де вони працюють. Це дуже здібні діти, котрі в нас опанували спеціальності, на які нині є попит.

До речі, тільки другий рік у коледжі готують фахівців за новими спеціаль­ностями «Видавнича справа та реда­гування (редактор-журналіст) зі знанням комп'ютерної техніки та іноземної мо­ви» і «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах зі знанням трьох іноземних мов та комп'ютерної техніки (менеджер-організатор)». Окрім англійської та ні­мецької, ті, хто навчатиметься за ці­єю спеціальністю, вивчатимуть ще й іспанську мову.

Працює тут і філіал Київського уні­верситету туризму, економіки та пра­ва, де випускники Галицького колед­жу, навчаючись у Тернополі, здобува­тимуть рівень спеціаліст. Розповісти все про Галицький ко­ледж у невеликому газетному матері­алі просто неможливо. Якщо матиме­те потребу отримати детальну інфор­мацію, телефонуйте на 22-13-72 або заходьте у Тернополі за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 5. Додам, що цей навчальний заклад — це потужна ма­теріальна база (зокрема, три корпуси, вісім комп'ютерних лабораторій], ви­сококваліфіковані викладачі, гарні й здібні спудеї: у рейтингу закладів, що працюють під опікою Києво-Могилянсь­кої академії, Галицький коледж впев­нено посідає друге місце за рівнем підготовки фахівців.

Дбають у коледжі про майбутнє. До перспективних спеціалістів у галузі ту­ристичного бізнесу, якому тепер при­діляється велика увага й на держав­ному рівні, — модельєр—конструктор, кухар-бармен-офіціант тощо, — не­забаром обов'язково долучаться нові — престижні, потрібні. Адже, як ска­зала на святі випускників Марія Баб'юк, «наш рух ніхто не може зупини­ти, ми міцно стоїмо на нога)?. Думаю, ніхто тепер не шкодує, що в Терно-* полі діє такий заклад — наш Галиць­кий коледж».

Про те, що коледж є однією з окрас міста, свідчило й те, що його цьогорічні випускники отримували дип­ломи з рук міського голови Богдана Левківа, його заступника Володимира Кашицького, директора інституту еко­номіки та управління ТАНГ Романа Федоровича, заступника начальника об­ласного управління освіти Володимира Чайківського, начальника міського, уп­равління освіти Віктора Тригуби.

«Сьогодні ми в Галицькому коледжі жнивуємо», — зазначив у вітанні при­сутнім у залі театру міський голова. Справді, щедрий врожай.

Віра САБЧУК.

Коментарі: