Оголошення

Події

News image

Остання пара у студентів спеціальності "Го

Неймовірними емоціями завершився ще один тиждень життя відділення економіки та... Детальніше...

"І в коледжі - жнива". Калина - 2002. - 11 липня(№69) 4с.

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

І в коледжі - жнива

 

Коли місто купалося в пахощах квітучої липи, в самому його центрі, у залі академічного драматичного театру зібрався цвіт Галицького коледжу — його цьогорічні випускники. Вперше цей тернопільський вищий державний заклад І—II рівнів акредитації вручав своїм вихованцям дипломи бакалаврів і вже вкотре — молодших спеціалістів та робітників.

Як влучно сказала зі сцени у віталь­ному слові директор коледжу Марія Петрівна Баб'юк, у новоспечених фа­хівців є те, чого не купиш ні за які гроші, — їхня молодість. А ще, зви­чайно, міцні знання, якими зі студента­ми щедро ділилися викладачі підрозді­лів коледжу — економічного, юридич­ного, гуманітарного, технічного та від­ділення комп'ютерних технологій, ліцею.

Понад дві з половиною сотні вихо­ванців коледжу цього річ отримали дип­ломи, майже четверта частина з них — із відзнакою. Багато молодих-юристів, економістів, бухгалтерів-ревізорів, прог­рамістів, кухарів-кондитерів, слюсарів з ремонту автомобілів уже найближ­чим часом знайде себе в обраній професії. Адже, як зазначила дирек­тор коледжу, значна частина випус­кників працевлаштувалася, ще нав­чаючись. Інші ж продовжать навчання [відразу з третього курсу] в Націо­нальному університеті «Києво-Моги­лянська академія», його філіалах — Острозькому університеті та Микола­ївській академії, Львівському, Черні­вецькому університетах, тернопільських технічному університеті та академії на­родного господарства, багатьох інших вузах, з якими коледж уклав угоди.

Найкращі вихованці Галицького коледжу за рекомендацією альма-ма­тер поповнюють ряди студентів Києво-Могилянської академії (на державній формі навчання). Наступного після вру­чення дипломів дня коледж отримав добру звістку • і з Харкова: семеро його цьогорічних випускників уже за­раховані на третій курс тамтешньої національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

— Нашими вихованцями задоволені всюди, — запевнила Марія Петрівна, — і у вузах, і на фірмах, підприємс­твах, де вони працюють. Це дуже здібні діти, котрі в нас опанували спеціальності, на які нині є попит.

До речі, тільки другий рік у коледжі готують фахівців за новими спеціаль­ностями «Видавнича справа та реда­гування (редактор-журналіст) зі знанням комп'ютерної техніки та іноземної мо­ви» і «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах зі знанням трьох іноземних мов та комп'ютерної техніки (менеджер-організатор)». Окрім англійської та ні­мецької, ті, хто навчатиметься за ці­єю спеціальністю, вивчатимуть ще й іспанську мову.

Працює тут і філіал Київського уні­верситету туризму, економіки та пра­ва, де випускники Галицького колед­жу, навчаючись у Тернополі, здобува­тимуть рівень спеціаліст. Розповісти все про Галицький ко­ледж у невеликому газетному матері­алі просто неможливо. Якщо матиме­те потребу отримати детальну інфор­мацію, телефонуйте на 22-13-72 або заходьте у Тернополі за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 5. Додам, що цей навчальний заклад — це потужна ма­теріальна база (зокрема, три корпуси, вісім комп'ютерних лабораторій], ви­сококваліфіковані викладачі, гарні й здібні спудеї: у рейтингу закладів, що працюють під опікою Києво-Могилянсь­кої академії, Галицький коледж впев­нено посідає друге місце за рівнем підготовки фахівців.

Дбають у коледжі про майбутнє. До перспективних спеціалістів у галузі ту­ристичного бізнесу, якому тепер при­діляється велика увага й на держав­ному рівні, — модельєр—конструктор, кухар-бармен-офіціант тощо, — не­забаром обов'язково долучаться нові — престижні, потрібні. Адже, як ска­зала на святі випускників Марія Баб'юк, «наш рух ніхто не може зупини­ти, ми міцно стоїмо на нога)?. Думаю, ніхто тепер не шкодує, що в Терно-* полі діє такий заклад — наш Галиць­кий коледж».

Про те, що коледж є однією з окрас міста, свідчило й те, що його цьогорічні випускники отримували дип­ломи з рук міського голови Богдана Левківа, його заступника Володимира Кашицького, директора інституту еко­номіки та управління ТАНГ Романа Федоровича, заступника начальника об­ласного управління освіти Володимира Чайківського, начальника міського, уп­равління освіти Віктора Тригуби.

«Сьогодні ми в Галицькому коледжі жнивуємо», — зазначив у вітанні при­сутнім у залі театру міський голова. Справді, щедрий врожай.

Віра САБЧУК.

Коментарі: