Оголошення

Події

News image

До Днів науки у Галицькому коледжі долучил

Публічний захист художньо-технічних досліджень студентів відділення дизайну відб... Детальніше...

"Міська влада цікавиться освітою". Тернопіль вечірній - 1999. - 15 вересня(№73) 1с.

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Міська влада цікавиться освітою


Міський голова Анатолій Кучеренко, його заступник Михайло Кріль та начальник міського управ­ління освіти Віктор Тригуба відвідали ряд освітніх закладів міста. Побу­вавши у ЗОШ №23, вони оглянули її матеріально-технічну базу, спор­тивний зал, вирішили питання про його майбутнє використання. На­ступним об’єктом, який відвідали ке­рівники міста, був Галицький коледж. Функціонує заклад з 1997 року, та, не зважаючи на свій порівняно мо­лодий вік, уже встиг здобути виз­нання і повагу серед абітурієнтів, студентів та їхніх батьків. Широкий спектр відділень дозволяє випускни­кам шкіл вибрати спеціальність до душі. На правничому — готують юристів за програмою молодших спеціалістів, інші відділення — еко­номічне, фінансове, комп'ютерних технологій та технічне — дозволяють студентам освоїти не менш цікаві та престижні професії. Як окремий під­розділ функціонує при коледжі лі­цей, в якому готують учнів до вступу в коледж, Києво-Могилянську Ака­демію, Тернопільську мед академію. Як зазначила директор Галицького коледжу Марія Петрівна Баб'юк, незабаром у їхньому закладі введуть ще одну дуже популярну серед молоді спеціальність. У цьому році вперше є і державні, і контр­актні місця.

Діти з малозабезпечених сімей мають пільги і можуть навчатися або за рахунок держави, або за відпо­відним рішенням педагогічної ради та з дозволу управління освіти при наявності потрібних документів їх звільняють від оплати за навчання на 50 відсотків. Крім того, для них ор­ганізоване безплатне харчування, а для сиріт виділяється ще й матері­альна допомога. На належному рівні і матеріально-технічна база коледжу.

П’ятдесят найновіших комп'ю­терів «Пентіум», найважливіша нау­кова література, ксерокопіювальна, друкарська техніка, Internet) — це вже про щось говорить.

Керівники міста оглянули нав­чальні та лекційні класи, спортзали, бібліотеку (книжковий фонд якої ста­новить майже 78 тисяч примірників), слюсарну майстерню, кафедри, комп'ютерні класи тощо, поспілкува­лися зі студентами та викладачами. Оцінюючи побачене, А.І.Кучеренко сказав:

— У мене склалося приємне враження від коледжу. Цілком гідна матеріально-технічна база, інтер'єр приміщень тощо. Не берусь оціню­вати рівень навчальної підготовки, але спеціалісти, які її контролюють, характеризують як досить високу. На мою думку, Галицький коледж — один із найкращих навчальних закладів нашого міста.

Високий рівень підготовки спеці­алістів і добре організований нав­чальний процес відзначив начальник міського управління освіти Віктор Три­губа:

— У коледжі серед педагогів і викладачі вузів і високопрофесійні вчителі шкіл, і спеціалісти з інформа­ційно-методичних центрів освіти. Все перевіряється практикою. І незаба­ром ми матимемо можливість подиви­тися, якими стануть випускники, як вони працюватимуть, а відтак переві­рити рівень навчально-виховної робо­ти, що проводиться зі студентами.

Галицький коледж — це філіал Києво-Могилянської академії, і кращі з кращих студентів мають можливість продовжити навчання в Національно­му університеті КМА. Зі свого боку, управління освіти міста намагати­меться всіляко підтримувати цей заклад.

Керівники міста побували також у дитячому садку №13 «Веселка» та розміщеному на його території дитя­чому освітньо-виховному центрі «Бджілка», де навчаються діти з 1 до 10 класу. У його керівника Оксани Проць уже давно зародилася ідея на базі «Бджілки» відкрити для сиріт буди­нок сімейного типу. Розроблений про­ект, який мав можливість оцінити місь­кий голова. Ідея йому сподобалась, і Анатолій Іванович пообіцяв сприяння міської ради щодо надання примі­щення задля такої потрібної справи.

Ірино ТИРАН.

Коментарі: