Оголошення

Події

News image

Остання пара у туристів!!!

Кожна історія має свій початок та свій кінець, тому настав час студентам 4-го ... Детальніше...

Суспільно-гуманітарний (правовий)

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Сьогодні правова освіта стає найважливішим фактором розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави. Юридична підготовка необхідна не тільки майбутнім професіоналам, а й будь-якій людині, адже кожен громадянин країни зустрічається з такими життєвими ситуаціями, які вимагають елементарних знань норм закону. Ці знання особливо необхідні неповнолітнім, так як саме через правову безграмотність вони часто стають порушниками законів, злочинцями або жертвами злочинів.

Глибоко переконані у цьому і викладачі юридичного відділення Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Вони у межах здійснюваного закладом профільного та допрофільного  навчання обрали такі програми і спеціалізовані курси, які мають на меті зацікавити учнів правознавством, озброїти їх вміннями діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог законів, закласти основи правових та громадянських знань. Перед дітьми не ставиться завдання оволодіти повним понятійним апаратом правової науки або докладно вивчити нормативні акти держави. Враховуючи їх вікові особливості курси повинні забезпечити оволодіння учнями лише найбільш важливими поняттями та термінами, виробити в них навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що стосуються неповнолітніх, сформувати позитивне ставлення до участі в житті суспільства.

Такими курсами є: для 8-го класу ‑ «Живи за правилами», для 9-го – «Практичне право», а профільне навчання молоді 10-11-их класів здійснюється на основі викладання дисципліни «Правознавство. Профільний рівень». У цьому році правовий профіль підготовки у Галицькому коледжі обрали для себе учні Тернопільської ЗОШ №24 (це три восьмих класи, два дев’ятих, два десятих та одинадцятий класи), а також окремі учні ЗОШ № 10, 14, 19, 20, 27 (вони разом утворюють одну зведену групу).

Для оптимального сприйняття та засвоєння матеріалу на заняттях створюється такий мікроклімат, за якого учні самі прагнуть вільно висловлювати свої думки і враження, свобода висловлювання гарантується як викладачам, так учням, панує рівність і доброзичливість.

У підсумку вивчення курсів правового профілю має на меті розвиток в учнів  наступних умінь та навичок:

—   на основі правового матеріалу — міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, брати участь у дискусії, дебатах, аргументувати думку, визначати та обирати альтернативні рішення і підходи, спілкуватися в малих і великих групах;

—   вільно оперувати в усній та письмовій мові основними правовими поняттями, що використовуються в юридичній літературі і засобах масової інформації;

—   засвоїти способи самостійного одержання та обробки різнобічної правової інформації з різних джерел;

—   визначати суть та пояснювати зміст юридичних документів та шляхи їх застосування;

—   використовувати знання з прав людини під час аналізу та правового розв’язання конкретних ситуацій;

—   захищати свої права та права інших, спираючись на правові знання.

Сподіваємось, що формування цих вмінь та навичок стане у пригоді учням упродовж всього їх життя незалежно від обраної професії.Коментарі: