Оголошення

Події

News image

Студенти відділення економіки та туризму в

Екскурсовод розповіла, що камери музею відкривались у кілька етапів, у зв'язку... Детальніше...

Циклова комісія фінансових і загальноекономічних дисциплін

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Циклова комісія фінансових і загальноекономічних дисциплін

 

Очолює циклову комісію

викладач вищої категорії,

магістр з фінансів

Вавричук Оксана Степанівна

 

 

 

 

Якісний склад викладачів циклової комісії

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання

(за наявності – науковий ступінь, вчене звання)

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації  (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Вавричук Оксана Степанівна

Викладач, голова циклової комісії фінансів і загальноекономічних дисциплін

Тернопільська академія народного господарства, 2003 р., фінанси; магістр з фінансів

Спеціаліст вищої категорії

Податкова система (42)

Фінанси (40)

Фінанси підприємства (16)

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання (20)

Виробнича практика

 

Тернопільський  національний економічний університет, стажування при кафедрі фінансів імені С.І. Юрія, довідка №566 від 15.10.2015 р.

 

2.

Оверко Вікторія Вікторівна

Викладач

Тернопільська академія народного господарства, 2005 р., фінанси; магістр з фінансів

Спеціаліст першої категорії

Гроші і кредит (40)

Бюджетна система (30)

Аудит підприємницької діяльності (16)

Фінансовий ринок (16)

Навчальна практика

 

Тернопільський  національний економічний університет, стажування при кафедрі фінансів

ім. С.І. Юрія та при кафедрі обліку у виробничій сфері, довідка №613 від 30.12.2015 р.

 

3.

Михалишин Марія Богданівна

Викладач, головний бухгалтер

Тернопільський фінансово-економічний інститут,

1983 р., Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст

 

Спеціаліст першої категорії

Бухгалтерський облік (32)

Казначейська справа (28)

Контроль і ревізія (20)

Тернопільський національний технічний університет  імені Івана Пулюя,  кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, довідка №2/24-1571 від 22.02.2016 р.

 

4.

Фастовець Микола Миколайович

Викладач

Тернопільська академія народного господарства, Інститут банківського бізнесу, 1998 р., фінанси і кредит; економіст

Спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук

Банківські операції (52)

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках  (40)

Тернопільський  національний економічний університет, стажування при кафедрі фінансів імені С.І. Юрія, довідка №267 від 25.11.2015 р.

 

5.

Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна

Викладач

Тернопільська академія народного господарства, 2004 р., економіка підприємства; магістр економіки підприємства

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Політична економія (32)

Економіка підприємства (32)

Навчальна практика

Національний університет  біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, курси "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", свідоцтво 12СПВ 104666 від 24.10.2014 р.

 

6.

Колісник Тетяна Богданівна

Викладач

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій», 2012 р. міжнародна економіка; спеціаліст з міжнародної економіки

Спеціаліст другої категорії

Статистика (16)

Фінансова статистика (20)

Національна економіка (16)

Страхові послуги (32)

 

Тернопільський  національний економічний університет, стажування при кафедрі економічного аналізу і статистики з 07.09.2016 р. до 07.11.2016 р., наказ про зарахування №32-4/1 від 05.09.2016 р.

ПАТ «Страхова група «ТАС», стажування з дисципліни «Страхові послуги. Довідка №16550 від 18.04.2016 р.

 

7.

Шендирук Наталія Мирославівна

Викладач

Тернопільський технічний університет, 1999 р., менеджмент організацій; магістр менеджменту

Спеціаліст вищої категорії

Менеджмент (16)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, стажування при кафедрі менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва. Наказ про зарахування на стажування №4/7-645 від 21.09.2016 р.

 

Пріоритетним завданням педагогічного колективу циклової комісії є підготовка кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця з фінансів, який володіє базовим рівнем знань, умінь і навичок і може застосувати їх у практичній діяльності. У 2016-2017 н.р. циклова комісія фінансових і загальноекономічних дисциплін працюватиме над науково-методичною проблемою «Використання інформаційного освітнього середовища для формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців».

Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій, найсучаснішої мультимедійної техніки, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансово-кредитних установах,  основи роботи з програмами автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія». Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.

Основними напрямками роботи циклової комісії фінансових і загальноекономічних дисциплін є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання нових технологій навчання;
 • забезпечення формування навчально-методичного комплексу дисциплін на основі засобів ІОС Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола;
 • активне використання сучасних технологій навчання на основі можливостей ІОС;
 • продовження співпраці з ГО «Федерація дебатів в Україні», «Ділові ініціативи»;
 • робота гімназійного Клубу підприємництва «Шанс»;
 • участь у Всеукраїнському турнірі "Стратегія фірми", «Фінансова грамотність», у заходах в рамках проекту «Global Money Week».
 • активізація діяльності студентів, спрямованої на самостійне здобуття знань;
 • підвищення професійного рівня та методичної майстерності викладачів циклової комісії;
 • підвищення якості практичного навчання, формування фахових компетенцій;
 • залучення студентів до дослідницько-пошукової роботи, формування проблемних груп студентів залежно від специфіки наукових інтересів як засобу професійного зростання майбутнього фахівця;
 • налагодження наукових і методичних зв’язків з викладачами інших навчальних закладів міста економічного профілю;
 • формування позитивного науково-методичного іміджу циклової комісії фінансових і загальноекономічних дисциплін.

Під керівництвом досвідчених працівників циклової комісії студенти мають можливість здійснювати дослідницько-пошукову роботу, брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах, бізнес-тренінгах, інтелектуальних іграх і конкурсах наукових робіт і проектів.

Коментарі: