Оголошення

Події

News image

Студенти відділення економіки та туризму в

Екскурсовод розповіла, що камери музею відкривались у кілька етапів, у зв'язку... Детальніше...

Циклова комісія природничих дисцплін

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

 

Циклова комісія

природничих дисциплін

 

Циклова комісія природничих дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничої підготовки для усіх спеціальностей коледжу.

Діяльність викладачів спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

 

Постійному вдосконаленню науково-методичного рівня викладацького складу сприяє робота над проблемою «Компетентнісна підготовка  свідомого громадянина та фахівця високого рівня при викладанні дисциплін природничого циклу» Фахова компетентність (якість освіти) вивчається  теорією управління якістю (кваліметрією). Якість – це ступінь, яка відповідає нормі. Норма в освіті – стандарти з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, компетенційною складовою, освітньо-професійною програмою.

 

На її успішне вирішення спрямовані:

  • майстер-класи для викладачів на основі сучасних педагогічних технологій з урахуванням досягнень науки і світових тенденцій в освіті
  • використання ефективних технологій навчання як основи забезпечення високого загального та професійного рівня підготовки фахівців
  • тематичні семінари-практикуми;
  • обмін досвідом роботи з питань ефективного використання освітнього середовища в процесі навчання;
  • науково-практичні конференції;
  • спільні науково-дослідницькі проекти викладачів та студентів;

Викладачами циклової комісії створено навчально-методичне забезпечення для всіх дисциплін навчальних планів підготовки молодших спеціалістів. НМКД включають: лекційний матеріал, лабораторні і практичні роботи, навчальний матеріал і практичні завдання для самостійної роботи, матеріали для поточного і підсумкового контролю знань. Постійно видаються навчальні посібники з природничих дисциплін.

З метою підтримки навчально-виховного процесу на високому рівні, формування висококваліфікованих фахівців, викладачі активно використовують сайт коледжу. Контент сайту забезпечує успішне використання інтерактивних технологій, керівництво індивідуальною самостійною роботою студентів, проведення поточного і підсумкового контролю знань.

Важливим напрямком в роботі циклової комісії є розвиток творчих можливостей  студентів, їх професійного самовираження. Сприяють цьому факультативні заняття, робота творчих груп та науково-дослідна робота. І як результат – успішні виступи студентів на науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах і змаганнях різного рівня.

Коментарі: