Події

News image

КОНКУРС КРАСИ, ТАЛАНТУ ТА МУЖНОСТІ «МІСТЕР

Конкурс краси, таланту та мужності «Містер юридичного відділення Галицького коле... Детальніше...

Оголошення

News image

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО СА

Президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 ... Детальніше...

Нові надходження юридичної літератури

1. Бойко М. Д. Трудове право: навчальний посібник .- 3-тє вид., переробл. та доповн.- К.: Атіка, 2010 .- 316 с.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми «Трудове право» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство».

Може бути корисним студентам, викладачам права, спеціалістам - практикам, усім, кого цікавлять питання регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

2. Міжнародне приватне право: навч. посіб./Ред. Кузьменко С. Г.- К.: Центр учбової літератури, 2010 .- 316 с.

Даний підручник висвітлює основні проблеми цієї галузі: поняття, принципи, джерела міжнародного приватного права; суб’єкти міжнародного приватного права; основні підгалузі приватного права: право спадкування, право зовнішньоекономічних угод, міжнародне деліктне право, міжнародний цивільний процес.

Призначений для студентів, та викладачів юридичних вузів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

3. Правознавство: навчальний посібник/ Ред. Пилипенко П. Д.- 3-тє вид., стереотипне .- Львів: Новий Світ - 2000. 2010.- 512 с.

Навчальний посібник містить матеріали з лекційних курсів «Основи теорії держави і права», «Конституційне право». , а також з окремих галузей знання: трудового, фінансового, сімейного, цивільного, кримінального, земельного екологічного та ін.

Розрахований на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих начальних закладах, викладачів юридичних дисциплін, абітурієнтів юридичних навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл .- К.: Алерта; ЦУЛ, 2010 .- 520 с.

Навчальний матеріал становить основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.

Для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для тих, хто цікавиться проблемами загального вивчення про право і державу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

5. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник .- 3-тє вид., переробл. і доповн .- К.:Атака,2010 .- 296 с.

У книзі з позиції новітніх знань, досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

6. Україна. Закони. Податковий кодекс України .- К. Кондор,2011.- С.472 с.

У виданні представлений податковий кодекс України, що був прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 року. Вміщує загальні положення дії податкового кодексу України, податкову звітність, податковий контроль, облік платників податків, податок на прибуток підприємств

Рекомендований студентам, викладачам юридичних факультетів і для тих хто цікавиться юриспруденцією.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

7. Щукін В. В. Історія держави і права :словник термінів і понять/ Щукін В. В., Сугацька Н. В., Павлюк А.М.- К.: Кондор, 2011.- 284 с.

У словнику подано пояснення понад1400 термінів та понять, які є характерними для навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності. Терміни і поняття подано в традиційному алфавітному порядку.

Розрахований на студентів юридичних спеціальностей та викладачів та всіх хто цікавиться вітчизняною історією.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Коментарі: