Оголошення

Події

News image

Студенти відділення економіки та туризму в

Екскурсовод розповіла, що камери музею відкривались у кілька етапів, у зв'язку... Детальніше...

Нові надходження юридичної літератури

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
1. Бойко М. Д. Трудове право: навчальний посібник .- 3-тє вид., переробл. та доповн.- К.: Атіка, 2010 .- 316 с.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми «Трудове право» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство».

Може бути корисним студентам, викладачам права, спеціалістам - практикам, усім, кого цікавлять питання регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

2. Міжнародне приватне право: навч. посіб./Ред. Кузьменко С. Г.- К.: Центр учбової літератури, 2010 .- 316 с.

Даний підручник висвітлює основні проблеми цієї галузі: поняття, принципи, джерела міжнародного приватного права; суб’єкти міжнародного приватного права; основні підгалузі приватного права: право спадкування, право зовнішньоекономічних угод, міжнародне деліктне право, міжнародний цивільний процес.

Призначений для студентів, та викладачів юридичних вузів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

3. Правознавство: навчальний посібник/ Ред. Пилипенко П. Д.- 3-тє вид., стереотипне .- Львів: Новий Світ - 2000. 2010.- 512 с.

Навчальний посібник містить матеріали з лекційних курсів «Основи теорії держави і права», «Конституційне право». , а також з окремих галузей знання: трудового, фінансового, сімейного, цивільного, кримінального, земельного екологічного та ін.

Розрахований на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих начальних закладах, викладачів юридичних дисциплін, абітурієнтів юридичних навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл .- К.: Алерта; ЦУЛ, 2010 .- 520 с.

Навчальний матеріал становить основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.

Для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для тих, хто цікавиться проблемами загального вивчення про право і державу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

5. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник .- 3-тє вид., переробл. і доповн .- К.:Атака,2010 .- 296 с.

У книзі з позиції новітніх знань, досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

6. Україна. Закони. Податковий кодекс України .- К. Кондор,2011.- С.472 с.

У виданні представлений податковий кодекс України, що був прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 року. Вміщує загальні положення дії податкового кодексу України, податкову звітність, податковий контроль, облік платників податків, податок на прибуток підприємств

Рекомендований студентам, викладачам юридичних факультетів і для тих хто цікавиться юриспруденцією.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

7. Щукін В. В. Історія держави і права :словник термінів і понять/ Щукін В. В., Сугацька Н. В., Павлюк А.М.- К.: Кондор, 2011.- 284 с.

У словнику подано пояснення понад1400 термінів та понять, які є характерними для навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності. Терміни і поняття подано в традиційному алфавітному порядку.

Розрахований на студентів юридичних спеціальностей та викладачів та всіх хто цікавиться вітчизняною історією.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Коментарі: