Події

News image

КОНКУРС КРАСИ, ТАЛАНТУ ТА МУЖНОСТІ «МІСТЕР

Конкурс краси, таланту та мужності «Містер юридичного відділення Галицького коле... Детальніше...

Оголошення

News image

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО СА

Президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 ... Детальніше...

Нові надходження економічної літератури

1. Вступ до економічної теорії [Текст] : Підручник / За ред. проф. З.Ватаманюка. – 3-є вид., доп. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 504 с.
У підручнику викладено теоретичні питання сучасної економічної теорії - макро- та мікроекономіки. Матеріал доповнено графіками, схемами, прикладами, короткими резюме, що допоможе читачам систематизувати свої знання з цього предмета.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

2. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 328 с.
В навчальному посібнику викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

3. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 352 с.

Практикум містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

4. Економіка підприємств [Текст] : Підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с.

У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб’єкта господарювання. Охоплено обов’язкові теми нормативного курсу. Структура підручника дає змогу студентам активно освоювати теорію і забезпечує його практичне спрямування. Призначено для студентів економічних спеціальностей.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

5. Котковський В. С. Банківські операції [Текст] : Навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєсна. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.

Навчальний посібник за своєю структурою охоплює всі елементи учбового циклу.

Основною частиною є теоретичний матеріал, який розкриває цілісну систему проведення спектра основних банківських операцій, таких як кредитні, депозитні, валютні, операції з цінними паперами. Посібник розкриває ключові терміни, висвітлює питання для самоконтролю, забезпечений практикумом та тестовими завданнями.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

6. Ринкова економіка [Текст] : Основні терміни, поняття, визначення: Навч. економ. словник-довідник. Т. І. А - Н / Авт.-уклад. Є.Я.Агєєв, С.В.Піча. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 454 с.

Навчальний економічний словник-довідник складається з двох томів та включає в себе понад 7000 термінів, понять та визначень ринкової економіки, які зустрічаються та використовуються в нашому житті.

Словник-довідник адресований студентам, викладачам, підприємцям.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

7. Ринкова економіка [Текст] : Основні терміни, поняття, визначення: Навч. економ. словник-довідник. Т. ІІ. О - Я / Авт.-уклад. Є.Я.Агєєв, С.В.Піча. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 454 с.

Навчальний економічний словник-довідник складається з двох томів та включає в себе понад 7000 термінів, понять та визначень ринкової економіки, які зустрічаються та використовуються в нашому житті.

Словник-довідник адресований студентам, викладачам, підприємцям.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

8. Соколовська А. М. Основи теорії податків [Текст] : Навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 2010. – 326 с.

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних питань теорії податків - теоретичних основ побудови податкової системи в цілому і окремих податків.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

9. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз [Текст] : Практикум: Навч. пос. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 280 с.

Призначений для повного і глибокого вивчення методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємств. Особливість навчального посібника полягає в тому, що кожна з восьми тем містить основні теоретичні поняття, аналітичні таблиці з аналізу показників діяльності підприємств, методичні рекомендації щодо вивчення теми, що дозволяє студентам краще засвоїти матеріал.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

10. Череп А. В. Стратегічне планування і управління [Текст] : Навч. пос. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с.

В навчальному посібнику розглядаються сучасні принципи, механізм, методи і моделі стратегічного управління. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів стратегічного управління; процедур планування реалізації стратегії в конкретних умовах господарювання.

Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, викладачам вузів, а також буде корисним керівникам, менеджерам підприємств.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

Коментарі: