Оголошення

Події

News image

Студенти відділення економіки та туризму в

Екскурсовод розповіла, що камери музею відкривались у кілька етапів, у зв'язку... Детальніше...

Нові надходження економічної літератури

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
1. Вступ до економічної теорії [Текст] : Підручник / За ред. проф. З.Ватаманюка. – 3-є вид., доп. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 504 с.
У підручнику викладено теоретичні питання сучасної економічної теорії - макро- та мікроекономіки. Матеріал доповнено графіками, схемами, прикладами, короткими резюме, що допоможе читачам систематизувати свої знання з цього предмета.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

2. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 328 с.
В навчальному посібнику викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

3. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 352 с.

Практикум містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

4. Економіка підприємств [Текст] : Підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с.

У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб’єкта господарювання. Охоплено обов’язкові теми нормативного курсу. Структура підручника дає змогу студентам активно освоювати теорію і забезпечує його практичне спрямування. Призначено для студентів економічних спеціальностей.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

5. Котковський В. С. Банківські операції [Текст] : Навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєсна. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.

Навчальний посібник за своєю структурою охоплює всі елементи учбового циклу.

Основною частиною є теоретичний матеріал, який розкриває цілісну систему проведення спектра основних банківських операцій, таких як кредитні, депозитні, валютні, операції з цінними паперами. Посібник розкриває ключові терміни, висвітлює питання для самоконтролю, забезпечений практикумом та тестовими завданнями.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

6. Ринкова економіка [Текст] : Основні терміни, поняття, визначення: Навч. економ. словник-довідник. Т. І. А - Н / Авт.-уклад. Є.Я.Агєєв, С.В.Піча. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 454 с.

Навчальний економічний словник-довідник складається з двох томів та включає в себе понад 7000 термінів, понять та визначень ринкової економіки, які зустрічаються та використовуються в нашому житті.

Словник-довідник адресований студентам, викладачам, підприємцям.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

7. Ринкова економіка [Текст] : Основні терміни, поняття, визначення: Навч. економ. словник-довідник. Т. ІІ. О - Я / Авт.-уклад. Є.Я.Агєєв, С.В.Піча. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 454 с.

Навчальний економічний словник-довідник складається з двох томів та включає в себе понад 7000 термінів, понять та визначень ринкової економіки, які зустрічаються та використовуються в нашому житті.

Словник-довідник адресований студентам, викладачам, підприємцям.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

8. Соколовська А. М. Основи теорії податків [Текст] : Навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 2010. – 326 с.

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних питань теорії податків - теоретичних основ побудови податкової системи в цілому і окремих податків.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

9. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз [Текст] : Практикум: Навч. пос. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 280 с.

Призначений для повного і глибокого вивчення методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємств. Особливість навчального посібника полягає в тому, що кожна з восьми тем містить основні теоретичні поняття, аналітичні таблиці з аналізу показників діяльності підприємств, методичні рекомендації щодо вивчення теми, що дозволяє студентам краще засвоїти матеріал.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

10. Череп А. В. Стратегічне планування і управління [Текст] : Навч. пос. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с.

В навчальному посібнику розглядаються сучасні принципи, механізм, методи і моделі стратегічного управління. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів стратегічного управління; процедур планування реалізації стратегії в конкретних умовах господарювання.

Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, викладачам вузів, а також буде корисним керівникам, менеджерам підприємств.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

Коментарі: