Оголошення

News image

До уваги студентів! Змінено реквізити

У зв'язку зі змінами рахунків України з 03.01.2020 р.  Галицький  коледж імені В’ячеслава Чорновола має нові реквізити дл... Детальніше...

Події

Обговорюємо новий закон "Про Вищу освіту"

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Що очікувати студентам від нової редакції проекту ЗУ "Про вищу освіту"?

Ведеться багато дискусій: "Що ж передбачає нова редакція проекту закону?" Порівнявши діючий закон та редакцію ЗУ "Про вищу освіту",  подаємо всі зміни щодо студентства, які запропоновані у законопроекті.

1. У законопроекті ліквідовано освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Залишилися лише освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра. (ст. 6 законопроекту) Це є однією з вимог Болонської декларації, яку Україна підписала у 2006 році й досі не змогла реалізувати. Завдяки цій зміні ми зможемо подолати ще один крок на шляху до інтеграції у Європейський простір вищої освіти, який зараз активно формується.

2. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки віднесено сприяння діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, чого немає у чинному Законі України (ст.17 законопроекту).

3. Органи громадського самоврядування у вищому навчальному закладі позбавлені права затверджувати Положення про студентське самоврядування. Згідно із законопроектом Положення про студентське самоврядування, прийняте вищим органом студентського самоврядування не вимагає ніяких додаткових затверджень. (ст. 36 законопроекту)

4. Збережено норму щодо фінансування органів студентського самоврядування: «Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду  відповідного вищого навчального закладу. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі».  (ч. 7, ст. 37 законопроекту)

5. У законопроекті конкретизовано умови прийому до вищих навчальних закладів. Так, зазначено, що  прийом здійснюється «на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу». (ст. 40 законопроекту)

Щодо балу навчального закладу, то це передбачає лише вступні випробування на спеціальностях мистецького та фізичного спрямування.

У чинному Законі встановлено, що «прийом осіб здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей», інші умови прийому на конкретизовані.

6. У законопроекті визначаються основні умови та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Встановлено, що проходження зовнішнього незалежного оцінювання є необхідною умовою для допуску особи до здобуття вищої освіти. (ст. 41 законопроекту)

Чинним Законом проведення зовнішнього незалежного оцінювання взагалі не передбачено.

7. До підстав для відрахування з вищого навчального закладу в порівнянні з чинним Законом додані такі, як: «завершення навчання за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою»; «переведення до іншого навчального закладу»; «стан здоров’я, на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії», «порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу». (ч. 1, ст. 42 законопроекту)

8. Згідно законопроекту підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані безоплатно надавати особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, місця для проходження практики і допомогу в її організації та проведенні. (ч. 2, ст. 46 законопроекту)

9. У законопроекті доповнено права осіб, що навчаються, зокрема, правом на «безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, організаціях та оплату праці при виконанні виробничих функцій згідно з законодавством». (ч. 1, ст. 56 законопроекту)

10. У законопроекті зазначено розмір мінімальної стипендії: «розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць». (ч 2, ст. 56 законопроекту)

У чинному Законі не встановлено розміру мінімальної стипендії.

11. У законопроекті обов'язки студентів доповнені обов'язком виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. (ст. 57 законопроекту)

12. Згідно законопроекту «розмір плати для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівня, підвищення кваліфікації встановлюється вищими навчальними закладами у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням визначеного у встановленому законодавством  порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік, не може змінюватись протягом строку дії укладеного договору та підлягає оприлюдненню у друкованих засобах масової інформації, інформаційних джерелах вищих навчальних закладів». (ст. 67 законопроекту)

У чинному Законі немає норм щодо розміру оплати за навчання.

Тексти діючого закону та нової редакції проекту ЗУ "Про вищу освіту" можна знайти на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

За матеріалами сайту «Національний студентський союз»  http://nss.org.ua/

Коментарі: