Події

News image

КОНКУРС КРАСИ, ТАЛАНТУ ТА МУЖНОСТІ «МІСТЕР

Конкурс краси, таланту та мужності «Містер юридичного відділення Галицького коле... Детальніше...

Оголошення

News image

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО СА

Президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 ... Детальніше...

5.05010101 - Обслуговування програмних систем і комплексів

Спеціальність: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»
Напрям підготовки: 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Кваліфікація – технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Денна форма навчання: 4 роки (на базі 9 класу)

 


Молодший спеціаліст  спеціальності "Обслуговування програмних систем і комплексів" може займати первинні посади:

•    Технік-програміст
•    Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
•    Оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії)


Призначення фахівця: за ДК 009:2005 фахівець підготовлений для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору та обробки інформації з метою її аналізу та вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності.
Молодший спеціаліст напряму «Комп’ютерні науки» отримує підготовку, достатню для роботи в  ІТ-службах  підприємств та організацій різних галузей та форм власності.


Випускник, який успішно засвоїв курс навчання за даною спеціальністю, володіє  такими інструментальними  компетенціями:

•    здатність до дослідницької роботи;
•    володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів інформатизації;
•    здатність до аналізу та синтезу науково-технічної та загальнонаукової  інформації;
•    здатність до роботи в команді;
•    професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями;
•    здатність до проектної діяльності в галузі інформаційних технологій;
•    знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем;
•    здатність до логічного та алгоритмічного мислення в процесі розробки математичного та програмного забезпечення  інформаційних систем.


Технік-програміст повинен мати базові загальнонаукові знання

основ філософії, психології, культурології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;

в області фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній та професійній діяльності;

науково-методичних основ та стандартів в області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій.

 

Випускник спеціальності володіє наступними загально-професійними компетенціями:

•    ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів та теорії ймовірностей;
•    ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
•    знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
•    базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації;
•    базові знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі);
•    знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
•    базові знання технологій розподіленої обробки даних;
•    базові знання web-технологій.


Набуті соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції дадуть змогу  фахівцю зі спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» виконувати наступні функції:

•    надання консультацій з питань інформатизації стосовно типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення на основі аналізу інформаційних потреб користувачів
•    надання консультації з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем
•    здійснення розробки індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
•    розробка та супровід веб-сторінки, публікація будь-якої інформації в Інтернеті
•    обробки даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
•    експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належать іншим користувачам
•    здійснення діяльності, пов’язаної з банками даних: автоматизоване введення даних, вибірка даних, опрацювання баз даних

 

Події:

Благодійний гурт заспівав заради Злати

Круглий стіл "Корисні грані ІТ інновацій"

Запрошуємо на іТиждень

Світ бізнесу очима ІТ-шника

Вітаємо переможців І етапу всеукраїнської олімпіади з ІНФОРМАТИКИ

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

Відгуляли-відІТішились!

Як джедаї з піратами по-галицькому воювали...

Коментарі: