Оголошення

Події

5.05010101 - Обслуговування програмних систем і комплексів

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Спеціальність: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»
Напрям підготовки: 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Кваліфікація – технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Денна форма навчання: 4 роки (на базі 9 класу)

 


Молодший спеціаліст  спеціальності "Обслуговування програмних систем і комплексів" може займати первинні посади:

•    Технік-програміст
•    Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
•    Оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії)


Призначення фахівця: за ДК 009:2005 фахівець підготовлений для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору та обробки інформації з метою її аналізу та вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності.
Молодший спеціаліст напряму «Комп’ютерні науки» отримує підготовку, достатню для роботи в  ІТ-службах  підприємств та організацій різних галузей та форм власності.


Випускник, який успішно засвоїв курс навчання за даною спеціальністю, володіє  такими інструментальними  компетенціями:

•    здатність до дослідницької роботи;
•    володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів інформатизації;
•    здатність до аналізу та синтезу науково-технічної та загальнонаукової  інформації;
•    здатність до роботи в команді;
•    професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями;
•    здатність до проектної діяльності в галузі інформаційних технологій;
•    знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем;
•    здатність до логічного та алгоритмічного мислення в процесі розробки математичного та програмного забезпечення  інформаційних систем.


Технік-програміст повинен мати базові загальнонаукові знання

основ філософії, психології, культурології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;

в області фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній та професійній діяльності;

науково-методичних основ та стандартів в області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій.

 

Випускник спеціальності володіє наступними загально-професійними компетенціями:

•    ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів та теорії ймовірностей;
•    ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
•    знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
•    базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації;
•    базові знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі);
•    знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
•    базові знання технологій розподіленої обробки даних;
•    базові знання web-технологій.


Набуті соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції дадуть змогу  фахівцю зі спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» виконувати наступні функції:

•    надання консультацій з питань інформатизації стосовно типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення на основі аналізу інформаційних потреб користувачів
•    надання консультації з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем
•    здійснення розробки індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
•    розробка та супровід веб-сторінки, публікація будь-якої інформації в Інтернеті
•    обробки даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
•    експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належать іншим користувачам
•    здійснення діяльності, пов’язаної з банками даних: автоматизоване введення даних, вибірка даних, опрацювання баз даних

 

Події:

Благодійний гурт заспівав заради Злати

Круглий стіл "Корисні грані ІТ інновацій"

Запрошуємо на іТиждень

Світ бізнесу очима ІТ-шника

Вітаємо переможців І етапу всеукраїнської олімпіади з ІНФОРМАТИКИ

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

Відгуляли-відІТішились!

Як джедаї з піратами по-галицькому воювали...

Коментарі: