Оголошення

News image

До уваги студентів! Змінено реквізити

У зв'язку зі змінами рахунків України з 03.01.2020 р.  Галицький  коледж імені В’ячеслава Чорновола має нові реквізити дл... Детальніше...

Події

Дозвілля

 • Спорт

  Головною метою діяльності спортивних секцій у коледжі є залучення студентів і викладачів до фізичної культури, спорту, оздоровлення та популяризація здорового способу життя.

  Основним завданнями є:

  • Створення відповідних умов та можливостей для задоволення різнобічних інтересів студентів, працівників коледжу та інших осіб у сфері фізичної культури і спорту.
  • Формування всебічно розвиненої особистості  засобами фізичної культури та спорту.
  • Забезпечення виконання комплексних і цільових програм з питань фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи у навчально-виховній сфері.
  • Пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту в системі навчання,  відпочинку студенті та працівників.
  • Організація й проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
  • Проведення роботи щодо спортивного вдосконалення студентів, підготовки та відрядження  команд коледжу на змагання різного рівня.

  На базі навчального закладу працюють такі спортивні секції:

 • Гуртки

   

   

   

  Мета діяльності гуртків художньо-естетичного спрямування полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності формувати у студентів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

  Загальна мета конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, виховні й розвиваючі аспекти:

  • збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості;
  • виховання у студентів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння студентами зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації:
  • виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формування художньої компетентності — здатності керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями;
  • формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв — музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного;
  • виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та самовиховання.

  На базі навчального закладу працюють такі гуртки:

  • народний театр "Багато галасу" (керівник Складан І.Б.)
  • тріо "Ліра" (керівник Мищій В.В.)
  • вокальний ансамбль "Співаночка" (керівник. Мищій В.В.)
  • танцювальні гурти "Вояж" та "Терноцвіт" (керівник Рябущиць В.В.)
  • гурток військово-патріотичного спрямування (керівник Олещук О.Б.)
  • гурток читців-декламаторів "Рідне слово" (керівник Парило О.О.)

   

  Електронне портфоліо керівника вокального гуртка Мищій В.В.

 • Театр "БАГАТО ГАЛАСУ"
 • Студентська студія "Театр моди"
 • Літературна творчість
 • Поїздки

  К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий великий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, проведених па навчальній лаві. Саме тому, організація та проведення екскурсій, поїздок є важливим напрямком навчально – виховного процесу в коледжі.

  Подорожі цінні тим, що на відміну від занять в аудиторіях студенти можуть сприймати природу безпосередньо різними органами чуттів. Студенти бачать об'єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв'язок рослин і ґрунту, тварин і рослин.

  Даний вид роботи, що активно реалізується в коледжі, спрямований на:

  • задоволення пізнавальних потреб, розширення  кругозору студентів;
  • фізичний та інтелектуальний розвиток студентів;
  • виховання таких якостей особистості, як уважність, спостережливість, кмітливість, інтерес та любов до природи, уміння бачити і розуміти прекрасне;
  • вироблення практичних навичок орієнтування в просторі;
  • розвиток уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою тощо.

  До проведення екскурсій, поїздок ставляться такі вимоги:

  • чітко визначити навчальну, виховну і розвиваючу мету;
  • при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну значимість об’єктів, з якими будуть знайомитися студенти;
  • психологічно налаштувати студентів;
  • продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть елементи спостережень, досліджень та практичної роботи;
  • проводити дидактичні ігри;
  • звертати увагу на проблеми екології та шукати шляхи вирішення природоохоронних проблем;
  • зібрати екскурсійний матеріал; зробити схеми, ескізи; сфотографувати об’єкти; оформити звіт у вигляді творчих письмових робіт, гербарію, малюнків, альбомів тощо.